***   اخبار سایت را با این لینک پیگیری کنید   ***

 
 

مراحل ساخت بازار جدید بهکیش مورخ 94/10/18

 
 

 
 

 

 
 

نماي غربي بازار بهكيش

 
 

 

 
 

 
     
 

نماي غربي بازار بهكيش

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

نماي غربي بازار بهكيش

 
     
 

 
 

 

 
 

آسانسورهاي طبقات

 
 

 

 
 

 
     
 

نصب شيشه هاي غرفه ها

 
     
 

 
     
 

نصب شيشه هاي غرفه ها

 
     
 

 
     
 

نصب شيشه هاي غرفه ها

 
     
 

 
     
 

نصب سايه بانهاي طبقه چهارم

 
     
 

 
     
 

نصب سايه بانهاي طبقه چهارم

 
     
 

 
     
 

نصب سايه بانهاي طبقه چهارم

 
     
 

 
     
 

نصب سايه بانهاي طبقه چهارم

 

 

 
CopyRight 2012 , Soorbon.ir ,  All rights reserved    Designed By : S.Badkobeh