***   اخبار سایت را با این لینک پیگیری کنید   ***

 
 

مراحل ساخت بازار جدید بهکیش مورخ 94/9/16 

 
 

 
 

 

 
 

نصب پنلهاي غرفه ها

 
 

 

 
 

 
     
 

نصب پنلهاي غرفه ها

 
 

 

 
 

 
     
 

اجراي فرمهاي شيشه هاي غرفه ها

 
     
 

 
 

 

 
 

نمايي از تراسهاي طبقه چهارم

 
 

 

 
 

 
     
 

نمايي از تراسهاي طبقه چهارم

 
     
 

 
     
 

نمايي از دكراتيو كافي شاپ

 
     
 

 
     
 

نمايي از دكراتيو كافي شاپ

 
     
 

 
     
 

اجراي فرمهاي شيشه هاي غرفه ها

 

 

 
CopyRight 2012 , Soorbon.ir ,  All rights reserved    Designed By : S.Badkobeh