***   اخبار سایت را با این لینک پیگیری کنید   ***

 
 

مراحل ساخت بازار جدید بهکیش مورخ 94/8/16 

 
 

 
 

 

 
 

اجرای تابلوهای تبلیغاتی نمای غربي بازار بهکيش

 
 

 

 
 

 
     
 

اجرای تابلوهای تبلیغاتی نمای غربي بازار بهکيش

 
 

 

 
 

 
     
 

باز کردن داربست های نمای شرقی

 
     
 

 
 

 

 
 

اجرای باغچه های نمای شرقی

 
 

 

 
 

 
     
 

گچکاری کافی شاپ های طبقه چهارم

 
     
 

 
     
 

گچکاری کافی شاپ های طبقه چهارم

 
     
 

 
     
 

گچکاری کافی شاپ های طبقه چهارم

 
     
 

 
     
 

واحد های اداری طبقه چهارم

 
     
 

 
     
 

پله برقی ها

 
     
 

 
     
 

اتمام نصب نمای شیشه ای نمای شمالی و جنوبی

 

 

 
CopyRight 2012 , Soorbon.ir ,  All rights reserved    Designed By : S.Badkobeh