***   اخبار سایت را با این لینک پیگیری کنید   ***

 
 

مراحل ساخت بازار جدید بهکیش مورخ 94/7/30 

 
 

 
 

 

 
 

نمای غربي بازار بهکيش

 
 

 

 
 

 
     
 

نمای جنوبي بازار بهکيش

 
 

 

 
 

 
     
 

 

 
     
 

 
 

 

 
 

نمای شرقی بازار بهکيش

 
 

 

 
 

 
     
     
     
 

 
     
     
     
 

 
     
 

نمای جنوبي بازار بهکيش

 
     
 

 
     
 

نمای شرقی بازار بهکيش

 
     
 

 
     
 

نمای غربی بازار بهکيش

 
     
 

 
     
     
     
 

 
     
     
     
 

 
     
     
     
 

 
     
 

نصب پله برقي ها

 
     
 

 
     
 

نمای جنوبي بازار بهکيش

 

 

 
CopyRight 2012 , Soorbon.ir ,  All rights reserved    Designed By : S.Badkobeh