***   اخبار سایت را با این لینک پیگیری کنید   ***

 
 

مراحل ساخت بازار جدید بهکیش مورخ 94/6/1

 
 

 
 

 

 
 

اجراي سقف void بازار

 
 

 

 
 

 
     
 

نمايي از تراس كافي شاپ (طبقه چهارم )

 
 

 

 
 

 
     
 

نمايي از طبقه دوم

 
     
 

 
     
 

نمايي از طبقه اول

 
 

 

 
 

 
     
 

نقاشي واحدها

 
     
 

 
     
 

نقاشي واحدها

 
     
 

 
     
 

تخريب اتاقهاي كارگري بازار بهكيش

 

 

 
CopyRight 2012 , Soorbon.ir ,  All rights reserved    Designed By : S.Badkobeh