***   اخبار سایت را با این لینک پیگیری کنید   ***

 
 

مراحل ساخت بازار جدید بهکیش مورخ 94/4/4

 
 

 
 

 

 
 

 نمای غربی بازار بهکيش

 
 

 

 
 

 
     
 

اجرای لوورهای نمای غربی بازار بهکيش

 
     
 

 
     
 

 نمای جنوبی بازار بهکيش

 
 

 

 
 

 
     
 

 نمای شرقی بازار بهکيش

 
     
 

 
     
 

اجرای سقف کاذب و سرامیک  راهروی طبقات

 
 

 

 
 

 
     
 

اجرای سرامیک  سرویس های عمومی

 
     
 

 
     
 

عایق کاری باغچه های تراس طبقه چهارم

 
     
 

 
     
 

 تراس طبقه چهارم

 

 

 
CopyRight 2012 , Soorbon.ir ,  All rights reserved    Designed By : S.Badkobeh