***   اخبار سایت را با این لینک پیگیری کنید   ***

 
 

مراحل ساخت بازار جدید بهکیش مورخ 94/3/2 

 
 

 
 

 

 
 

نمای غربی بازار بهکيش

 
 

 

 
 

 
     
 

اجرای نقاشی نمای جنوبي بازار بهکيش

 
     
 

 
     
 

اجرای نقاشی نمای شرقی بازار بهکيش

 
 

 

 
 

 
     
 

نصب کندانسورهای کولرها

 
     
 

 
     
 

اجرای سقف کاذب راهرو ها

 
 

 

 
 

 
     
 

اجرای سایبان تراس طبقه چهارم

 
     
 

 
     
 

اجرای سنگ پله ها

 

 

 
CopyRight 2012 , Soorbon.ir ,  All rights reserved    Designed By : S.Badkobeh