***   اخبار سایت را با این لینک پیگیری کنید   ***

 
 

مراحل ساخت بازار جدید بهکیش مورخ 94/2/10

 
 

 
 

 

 
 

نمای غربی بازار بهکيش

 
 

 

 
 

 
     
 

نمای جنوبي بازار بهکيش

 
     
 

 
     
 

 اجرای کامپوزیت نمای غربي

 
 

 

 
 

 
     
 

اجرای سقف غرفه های طبقه سوم

 
     
 

 
     
 

سیستم های سرمایشی آماده جهت نصب

 
 

 

 
 

 
     
 

اجرای شاسی کندانسورها روی پشت بام  

 
     
 

 
     
 

نمای شرقی بازار بهکيش

 

 

 
CopyRight 2012 , Soorbon.ir ,  All rights reserved    Designed By : S.Badkobeh