***   اخبار سایت را با این لینک پیگیری کنید   ***

 
 

 مراحل ساخت بازار جدید بهکیش مورخ 94/1/22

 
 

 
 

 

 
 

نمای  غربی بازار بهکيش

 
 

 

 
 

 
     
 

نمای جنوبي بازار بهکيش

 
     
 

 
     
 

 اجرای کامپوزیت نمای غربي

 
 

 

 
 

 
     
 

اجرای سنگ  سر در غرفه های نمای غربی

 
     
 

 
     
 

اجرای سراميک دیوار پله ها

 
 

 

 
 

 
     
 

اجرای روغن کاری ديوارغرفه ها

 
     
 

 
     
 

اجرای سراميک کف غرفه ها

 
 

 

 
 

 
     
 

اجرای جعبه آتش نشاني جهت اطفاء حريق

 

 

 
CopyRight 2012 , Soorbon.ir ,  All rights reserved    Designed By : S.Badkobeh