***   اخبار سایت را با این لینک پیگیری کنید   ***

 
 

 مراحل ساخت بازار جدید بهکیش مورخ 93/12/14

 
 

 
 

 

 
 

 نمای غربی بازار بهکیش

 
 

 

 
 

 
     
 

اجرای بتونه کاری - زیرسازی کامپوزیت نمای غربی

 
     
 

 
     
 

اجرای بتونه کاری نمای شرقی

 
     
 

 
     
 

کف سازی طبقه چهارم

 
     
 

 
     
 

اجرای سرامیک دیوار پله ها

 
     
 

 
     
 

نصب پنل های سقف کاذب غرفه ها

 
     
 

 
     
 

اتمام  سرامیک ستونهای راهروی همکف

 

 

 
CopyRight 2012 , Soorbon.ir ,  All rights reserved    Designed By : S.Badkobeh