***   اخبار سایت را با این لینک پیگیری کنید   ***

 
 

مراحل ساخت بازار جدید بهکیش مورخ 93/10/8

 
 

 
 

 

 
 

پلاستر اولیه روی نما

 
 

 

 
 

 
     
 

اجرای سر در ورودی

 
     
 

 
     
 

ساخت اسکلت آسانسور

 
     
 

 
     
 

اجرای سیستم سرمایشی 

 
     
 

 
     
 

زیر سازی سقف کاذب و کچ کاری غرفه ها

 
     
 

 
     
 

زیر سازی سقف کاذب

 
     
 

 
     
 

نمایی از اسکلت آسانسور در طبقات

 

 

 
CopyRight 2012 , Soorbon.ir ,  All rights reserved    Designed By : S.Badkobeh