مدیریت انرژی - کاهش مصرف انرژی در اجرا

     
 

کاهش مصرف انرژی در اجرا                                                   بازگشت            

شرکت سوربن در راستای پیاده سازی سامانه مدیریت انرژی خود در بخش اجرا  با تشکیل کمیته مدیریت انرژی اقدامات ذیل را برنامه ریزی و اجرا نموده است:

الف) طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریت انرژی

ب) اقدام به ممیزی انرژی و مشخص نمودن خط مبنای انرژی

ج) تعیین شاخص های مصرف انرژی و مقایسه آن با نرم ها و استانداردهای مصرف  انرژی و شناسایی نقاط قابل بهبود

د ) هدف گذاری در ارتباط با بهینه سازی مصرف انرژی

ه) تهیه برنامه های اجرایی برای بهینه سازی مصرف انرژی

و) تامین منابع و انجام اقدامات برای کاهش مصرف انرژی

ز) آموزش پرسنل و پیمانکاران ساخت در مورد روش های کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی

ح) ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده از طریق انجام ممیزی های دوره ای انرژی و مقایسه با اهداف و استاندارد ها

ط) بازنگری سامانه و انجام اقدامات لازم اصلاحی، پیشگیرانه و بهبود.

 

دستورالعمل ها برای کاهش مصرف انرژی در شرکت تدوین و اجرا می شود شرکت از مشارکت مشاوران برون سازمانی  و پیشنهادات پرسنل و ذینفعان استفاده می کند.

ازجمله اقدامات انجام شده برای کاهش مصرف انرژی در شرکت سوربن می توان به :

-         ممنوعیت خرید و استفاده از اقلام  غیر استاندارد و با کارآیی پایین انرژی

-         انجام تعمیرات و جایگزینی تجهیزات با راندمان پایین مصرف انرژی

-         انتقال اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی به پیمانکاران جزء و نظارت بر کار آنها

-         انجام بهینه امور با هدف جلوگیری از دوباره کاری و  افزایش مصرف

-         فرهنگ سازی و آموزش پرسنل در مورد ضرروت بهینه انرژی و نقش آنها در کاهش مصرف

-         بهینه سازی روش های کار از جمله تغییر ساعات کاری به منظور کاهش مصرف انرژی

-         ایجاد و اجرای چک لیست های کنترل مصرف انرژی به منظور شناسایی مغایرت ها و فرصت های بهبود

 ما آماده استفاده از نظرات و پیشنهادات شما در زمینه مدیریت انرژی هستیم خواهشمند است هر گونه پیشنهاد خود را برای بهینه سازی مصرف انرژی در شرکت سور بن کیش به اطلاع نماینده مدیریت جناب آقای علیرضا الماسی و یا مهندس علیرضا رمضانی طهرانی نماینده مدیریت در بهینه سازی مصرف انرژی از طریق ارتباط با ما این وب سایت و یا تلفن های شرکت برسانید.

 

 

 

CopyRight 2012 , Soorbon.ir ,  All rights reserved    Designed By : S.Badkobeh